Hrvatski        English        Deutch


Turistički vodiči

Igor Vlašić

tel: 032 410 104

mob: 098 346 498

e-mail: igor.vlasicvu@gmail.com

jezici: hrvatski, njemački

Ivor Mayer
mob: 098 187 6027
e-mail: ivor.mayer@gmail.com
jezici: hrvatski, engleski, njemački

Dubravko Žuvić

mob: 091 254 3435

e-mail: dubravkozuvic@yahoo.com

jezici: hrvatski, engleski


Zrinka Šesto
(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)

mob: 098 344 741

e-mail: zrinka@danubiumtours.hr
jezici: hrvatski, engleski

Dara Mayer
(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)
mob: 098 866 180; 091 441 8360
e-mail: dara.mayer@gmail.com
jezici: hrvatski, njemački

Anamarija Sivrić
mob: 098 693 759
e-mail: asivric08@gmail.com
jezik: hrvatski

Stjepan Mađarac
mob: 098 981 5113
e-mail: s.madarac@gmail.com
jezik: hrvatski

Sandra Gašparić
(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)
mob: 098 562 861
e-mail: sandra@recipeci.com
jezik: hrvatski

Vjeran Nadovski
mob: 098 952 4866
e-mail: vjeran.nadovski@gmail.com
jezik: hrvatski


Ivica Šandrk
mob: 098 348 688
e-mail: ivica.sandrk@gmail.com
jezik: hrvatski