Hrvatski        English        Deutch
Turistički vodiči

 

Udruga turističkih vodiča grada Vukovara

mob: 091 254 3435; 098 981 5113

e-mail: utvgvukovar@gmail.com 

 

Dara Mayer
(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)
mob: 098 866 180; 091 441 8360
e-mail: dara.mayer@gmail.com
jezici: hrvatski, njemački

 

Dubravko Žuvić

mob: 091 254 3435

e-mail: dubravkozuvic@yahoo.com

jezici: hrvatski, engleski

 

Igor Vlašić

tel: 032 410 104

mob: 098 346 498

e-mail: igor.vlasicvu@gmail.com

jezici: hrvatski, njemački

 

Ivica Šandrk
mob: 098 348 688
e-mail: ivica.sandrk@gmail.com
jezik: hrvatski

 

Ivor Mayer
mob: 098 187 6027
e-mail: ivor.mayer@gmail.com
jezici: hrvatski, engleski, njemački

 

Jelena Zera

(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)

mob: 091 19 09 098

e-mail: jelena.zera@gmail.com 
jezici: hrvatski, engleski, talijanski 

 

Sandra Gašparić
(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)
mob: 098 562 861
e-mail: sandra@recipeci.com
jezik: hrvatski

 

Stjepan Mađarac
mob: 098 981 5113
e-mail: s.madarac@gmail.com
jezik: hrvatski

 

Vjeran Nadovski
mob: 098 952 4866
e-mail: vjeran.nadovski@gmail.com
jezik: hrvatski

 

Zrinka Šesto
(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)

mob: 098 344 741

e-mail: zrinka@danubiumtours.hr
jezici: hrvatski, engleski

 

Petra Mijatović

mob: 098 959 4749

e-mail: petramijatovic1@gmail.com 

jezici: hrvatski i engleski

 

Katarina Anđelković

mob: 098 138 8432

e-mail: katarina.andelkovic@gmail.com

jezici: hrvatski, engleski

 

Ana Grgić

mob: 099 508 4542

e-mail: agrgic84@gmail.com

jezici: hrvatski, engleski

 

Siniša Đurić

(licencirani interpretator Muzeja vučedolske kulture)

mob: 098 9648 160

e-mail: sinisa.djuricvu@gmail.com

jezici: hrvatski i engleski