Hrvatski        English        Deutch
Opće informacije

Grad Vukovar

Dr. F. Tuđmana 1

tel: 032 456 501

web: www.vukovar.hr

Gradska knjižnica Vukovar

Trg Republike Hrvatske 1
tel: 032 450 357
e-mail: odrasli.gkvu@gmail.com

web: www.gkvu.hr

 

Taxi Cammeo
tel: 032 330 040
e-mail: centrala.osijek@gmail.com
web: http://taxi-cammeo.hr
 

Motonautički klub Sveti Bono

(vožnja čamcem, smještaj plovila, opskrba-gorivo, voda itd., osiguranje sitnih popravaka na plovilima, pomoć oko iznajmljivanja plovila i posade)

mob: 098 473 547

e-mail: m.k.sveti.bono@gmail.com

 

Dunav Vu

(vožnja čamcem)

mob: 091 512 0808

 

Vučna služba

E. Kvaternika 16

tel: 032 296 605

mob: 095 321 0000

e-mail: bad_dog@net.hr