Hrvatski        English        Deutch
Pravo na pristup informacijama

Tijela TZ grada Vukovara

R.Br. File Veličina Datum
1. Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Vukovara 556kb Nedjelja, 28.02.2016
2. Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Vukovara 459kb Nedjelja, 28.02.2016
3. Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZ grada Vukovara 444kb Nedjelja, 28.02.2016
4. Članovi tijela TZ grada Vukovara 2010. - 2014. 497kb Nedjelja, 28.02.2016
5. Članovi tijela TZ grada Vukovara 2014. - 2018. 579kb Nedjelja, 28.02.2016
6. Zapisnik s Osnivačke sjednice Skupštine TZ grada Vukovara 605kb Četvrtak, 25.02.2016

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informaciju (Narodne novine, br. 25/13).

 

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacija te sukladno članku 5. stvaku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

 

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Vukovara uređeno je Zakonom o prvu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice grada Vukovara:

 

  • Pisanim putem na adresu:

         Turistička zajednica grada Vukovara

         Službenik za informiranje

         J.J. Strossmayera 15

         32000 Vukovar

  • Putem elektroničke pošte:

         info@turizamvukovar.hr; jasna.babic@turizamvukovar.hr 

  • Telefonom:

         +385 32 442 889 - Službenik za informiranje Turističke zajednice grada Vukovara

 

Službena osoba za rješavanje i ostvarivanje prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu grada Vukovara je viša stručna suradnica Jasna Babić.

Akti TZ grada Vukovara

R.Br. File Veličina Datum
1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu TZ Vukovara 25kb Srijeda, 06.03.2019
2. Pravilnik o radu Turističke zajednice grada Vukovara 85kb Srijeda, 06.03.2019
3. Plan nabave 11.1.2019. 42kb Utorak, 22.01.2019
4. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 32kb Četvrtak, 10.01.2019
5. Pravilnik o plaćama 88kb Petak, 31.08.2018
6. Statut TZ grada Vukovara 670kb Petak, 09.09.2016

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka - Službenik za informiranje 226kb Utorak, 26.03.2019

Propisi iz turizma

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

- Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08)

- Uredba o uređivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)

- Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09

- Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09)

- Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)

- Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07)

- Ostali zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva u turizma

 

Obrasce možete preuzeti ovdje:

R.Br. File Veličina Datum
1. Zahtjev za pristup informacijama 26kb Utorak, 01.03.2016
2. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 27kb Utorak, 01.03.2016

2016. godina

R.Br. File Veličina Datum
1. Rebalans Financijskog plana TZ grada Vukovara za 2016. godinu 17kb Subota, 21.01.2017
2. Izvješće NO za period od 01.01.-30.09.2016.g. 36kb Subota, 21.01.2017
3. Izvješće NO za period od 01.01. 30.06.2016.g. 34kb Subota, 21.01.2017
4. Pristup informacijama - Godišnje izvješće (2016.) 213kb Subota, 21.01.2017
5. Program rada TZ grada Vukovara za 2016. godinu 1014kb Ponedjeljak, 29.02.2016
6. Financijski plan TZ grada Vukovara za 2016. godinu 548kb Ponedjeljak, 29.02.2016

2014. godina

R.Br. File Veličina Datum
1. Program rada TZ grada Vukovara za 2014. godinu 703kb Ponedjeljak, 15.02.2016
2. Financijski plan TZ grada Vukovara za 2014. godinu 764kb Ponedjeljak, 15.02.2016
3. Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu 774kb Ponedjeljak, 15.02.2016
4. Izvješće o radu TZ grada Vukovara za 2014. godinu 1171kb Ponedjeljak, 15.02.2016
5. Financijsko izvješće TZ grada Vukovara za 2014. godinu 645kb Ponedjeljak, 15.02.2016
6. Izvješće Nadzornog odbora TZ grada Vukovara za 2014. godinu 610kb Ponedjeljak, 15.02.2016
7. Odluke Skupštine TZ grada Vukovara iz 2014. godine 5808kb Petak, 12.02.2016
8. Odluke Turističkog vijeća TZ grada Vukovara iz 2014. godine 5171kb Petak, 12.02.2016

2013. godina

R.Br. File Veličina Datum
1. Izvješće NO TZ grada Vukovara za 2013. godinu 569kb Nedjelja, 28.02.2016
2. Rebalans Financijskog plana TZ grada Vukovara za 2013. godinu 762kb Četvrtak, 25.02.2016
3. Program rada TZ grada Vukovara za 2013. godinu 675kb Četvrtak, 25.02.2016
4. Financijski plan TZ grada Vukovara za 2013. godinu 755kb Četvrtak, 25.02.2016
5. Izvješće o radu TZ grada Vukovara za 2013. godinu 174kb Četvrtak, 25.02.2016
6. Financijsko izvješće TZ grada Vukovara za 2013. godinu 842kb Četvrtak, 25.02.2016
7. Odluke Skupštine TZ grada Vukovara iz 2013. godine 1361kb Srijeda, 24.02.2016
8. Odluke Turističkog vijeća TZ grada Vukovara za 2013. godinu 3984kb Srijeda, 24.02.2016

2018. godina

R.Br. File Veličina Datum
1. Izvješće Nadzornog odbora 01.01.-31.12.2018. 3790kb Petak, 15.03.2019
2. Izvješće o radu ureda za 2018. 445kb Petak, 15.03.2019
3. Financijsko izvješće za 2018. 21kb Petak, 15.03.2019
4. Izvješće o prihodima i rashodima za 2018. 1555kb Petak, 15.03.2019
5. Pristup informacijama - Godišnje izvješće (2018.) 213kb Četvrtak, 31.01.2019
6. Strateške smjernice za razvoj turizma 6119kb Četvrtak, 15.11.2018
7. Program rada TZ grada Vukovara za 2018. 8210kb Ponedjeljak, 29.10.2018
8. Financijski plan TZ grada Vukovara za 2018. 2529kb Ponedjeljak, 29.10.2018
9. Članovi tijela TZ grada Vukovara 1354kb Ponedjeljak, 29.10.2018
10. Zapisnik s Osnivačke skupštine TZ grada Vukovara 2604kb Ponedjeljak, 29.10.2018

2017. godina

R.Br. File Veličina Datum
1. Izvješće o radu ureda za 2017. 205kb Petak, 15.03.2019
2. Financijski izvještaj za 2017. 647kb Ponedjeljak, 17.12.2018
3. Financijsko izvješće za 2017. - opisno 38kb Ponedjeljak, 17.12.2018
4. Program rada TZ grada Vukovara za 2018. 8210kb Ponedjeljak, 29.10.2018
5. Financijski plan TZ grada Vukovara za 2018. 2529kb Ponedjeljak, 29.10.2018
6. Pristup informacijama - Godišnje izvješće (2017.) 212kb Utorak, 13.03.2018
7. Izvješće NO za period od 01.01.-30.06.2017. 319kb Utorak, 13.03.2018
8. Izvješće NO za period od 01.01.-31.12.2017. 45kb Utorak, 13.03.2018
9. Rebalans financijskog plana TZ grada Vukovara za 2017.g. 18kb Utorak, 13.03.2018
10. Program rada s financijskim planom TZ grada Vukovara za 2017.g. 467kb Utorak, 13.03.2018

2019. godina

R.Br. File Veličina Datum
1. Program rada TZ Vukovara za 2019. godinu 508kb Utorak, 22.01.2019
2. Financijski plan TZ Vukovara za 2019. godinu 26kb Utorak, 22.01.2019