Hrvatski        English        Deutch
Putničke agencije

Danubium Tours

tel: 032 445 455
fax: 032 445 457

mob: 098 344 741; 098 9059 106

e-mail: info@danubiumtours.hr
web: www.danubiumtours.hr

 

Compakt

Zrmanjska 38
tel: 032 445 561

mob: 098 9579 876
e-mail: info@agencija-compakt.hr
web: www.agencija-compakt.hr

 

Vuka

Olajnica 1c
tel/fax: 032 442 474
e-mail: pavuka@vu.t-com.hr

Turizam

Varaždinska 5a

tel: 032 410 104

mob: 098 346 498

e-mail: igor.vlasicvu@gmail.com

 

 

Green Smart Start j.d.o.o. za usluge, razvojne projekte i turistička agencija

Turistička razvojna agencija za kontinentalni turizam (DMK/MICE), održivi turizam i turizam posebnih interesa.

Poslovno-inovacijski centar BIC - Vukovar

Gospodarska zona 15 

Tel:+385 (0)97 601 0801

     + 385 (0)95 502 7002

Web:    www.greensmartstart.hr

Email:  info@greensmartstart.hr

www.greensmartstart.hr
Email : info@greensmartstart.hr