Hrvatski        English        Deutch
Vukovar - Grad muzeja / Vukovar - City of Musuems

Vukovar - grad muzeja

Vukovar je oduvijek bio poznat po svojoj bogatoj povijesti, tradiciji i kulturi. Tragom toga, u Vukovaru danas postoje 2 moderna muzeja - Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture. Oba muzeja posjetiteljima nude pregršt zanimljivosti, znanja i zabave. Dođite i uvjerite se!


Vukovar is known for its history, tradition, and culture. As a result, today's Vukovar is a home for 2 modern museums - Vukovar Municipality Museum and Vučedol Culture Museum. Both museums are very attractive and offer interesting facts, data, and useful information, wrapped in a fun and amusing way.

 


GRADSKI MUZEJ VUKOVAR

 

Gradski muzej Vukovar, smješten u baroknom dvorcu grofova Eltz na desnoj obali Dunava osnovan je 1946.g. U stalnom postavu Muzeja, koji se prostire na preko 3500 m2, kroz prizemlje, dvije etaže i potkrovlje prikazan je povijesni razvoj vukovarskog kraja u rasponu od 8 tisuća godina. Preko 2000 restauriranih predmeta iz muzejskih zbirki prikazuje arheološku prošlost, povijesni razvoj Vukovara od prvog pisanog dokumenta iz 1220. g. do danas, tradicijski način života u okolnim mjestima, Domovinski rat, vrijeme progonstva i povratka te život danas u Vukovaru kao višenacionalnoj zajednici. Nakon razaranja u Domovinskom ratu 1991. djeluje kao muzej u progonstvu u Muzeju Mimara u Zagrebu. Vraća se 1997. i nastavlja djelovanje u razrušenom dvorcu Eltz. Razvija niz aktivnosti i manifestacija i time postaje mjesto okupljanja umjetnika i Vukovaraca povratnika. Povratom umjetnina 2001., započinje s procesom restauracije muzejske građe i vrši sve pripreme za otvaranje stalnog postava, koji je uslijedio početkom 2014. Tijekom 2017. Otvoren je stalni postav likovne Zbirke Bauer, a predstoji otvaranje stalnog postava Zbirke donacija hrvatskih i europskih umjetnika nastale kao simbol mira i zajedništva. Za svoj rad na kulturnoj obnovi Vukovara i vraćanju života u razrušeni grad te uključivanju lokalne zajednice u svoje djelovanje, Gradski muzej Vukovar dobio je prestižnu europsku nagradu Silletto – EMYA 2016, koju mu je dodijelio Europski muzejski forum u San Sebastianu u Španjolskoj.


Radno vrijeme:

Utorak - Nedjelja: 10h - 18h

Ponedjeljkom muzej ne radi.


Gradski muzej Vukovar

Županijska 2 (Dvorac Eltz)

32000 Vukovar

tel: 032 441 270

e-mail: gmv@muzej-vukovar.hr
www.muzej-vukovar.hr

VUKOVAR MUNICIPAL MUSEUM


The Vukovar Municipal Museum, located in the Baroque Palace of Eltz counts on the right bank of the Danube was founded in 1946. The permanent exhibition of the Museum is displayed over 3500 m2 which covers the ground floor, two upper floors, and the attic, and presents the historical development of the Vukovar region over the span of 8 thousand years. Over 2000 restored items from museum’s collections depict the archaeological history, the historical development of Vukovar from the first written document dating from 1220 until today, the traditional way of life in the surrounding towns and villages, the Croatian War of Independence, the time of exile and return, and life in Vukovar as a multinational community today. After the devastation in the War in 1991, the exiled museum continued its work in Mimara Museum in Zagreb. It was returned to the destroyed Eltz Palace in 1997 and continued its activities and events, becoming a place for artists and citizens returned from exile. When the artwork was returned in 2001, the museum began restoring its items and preparing for the permanent exhibition in 2014. During 2017, the permanent exhibition of The Bauer Collection was opened, as well as the Collection of donations from Croatian and European artists created as a symbol of peace and kinship.

For its work on the cultural restoration of Vukovar, revitalizing the devastated city and involving the local community in its work, the Vukovar Municipal Museum received the prestigious European Silletto award – EMYA 2016, awarded by the European Museum Forum in San Sebastian, Spain. 


Working hours:

Tuesday - Sunday: 10 - 18 hours

Monday: closed

Contact info:

Vukovar City Museum

Županijska 2 (Eltz Palace)

32000 Vukovar

Tel: 00385 (0)32 441 270

e-mail: gmv@gradski-muzej.hr

web: www.muzej-vukovar.hr


MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE

Muzej vučedolske kulture jedinstveni je muzej u svijetu posvećen jednoj prapovijesnoj kulturnoj pojavi iz razdoblja eneolitika, 3000. – 2500. pr. Kr., koja je u svom vrhuncu zauzimala prostor današnjih trinaest europskih zemalja. Kultura je dobila naziv prema eponimnom lokalitetu Vučedol, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta Europe na kojemu se danas nalazi Muzej.

 

Za sve posjetitelje koji žele doživjeti i otkriti mističnu povijest Europe, Muzej vučedolske kulture nudi svemir otkrića i inspiracije svojom neusporedivom i neponovljivom kombinacijom položaja, arhitekture, ugodne atmosfere, te ponajviše povijesne vrijednosti prezentirane na suvremeni način.

Uz osigurano stručno vodstvo naših vodiča i interpretatora u Muzeju vučedolske kulture možete doživjeti:

Prvu pravu indoeuropsku vučedolsku kuću – košaru

Najstariju prapovijesna kola na četiri kotača

Najstariji indoeuropski kalendar utemeljen na promatranju zimskoga neba

Prapovijesnu ljevaonicu u kojoj se odvijala prva serijska proizvodnja metala

Proizvodnju prve bronce na svijetu…

 

Otkrijte #Vučedol s nama!

 

Radno vrijeme:

Utorak - Nedjelja: 10h - 18h

Ponedjeljkom muzej ne radi.

 

Muzej vučedolske kulture:

Vučedol 252

32000 Vukovar

Tel: 032 373 930

Fax: 032 373 937

E-mail: info@vucedol.hr

www.vucedol.hr

 

VUČEDOL CULTURE MUSEUM

Vučedol Culture Museum is a unique museum dedicated to a prehistoric culture in the Eneolithic period / 3000th to 2500th BC. Cr.The culture is named after the site Vučedol, located 5 km from Vukovar, one of the most important archaeological sites in Europe where Museum lies today.

 

For adults, children and families who want to experience something new, fun and interesting, Vučedol Culture Museum offers a new universe of discovery and inspiration with its unmatched and unique combination of location, architecture, pleasant atmosphere and most of all historical values presented in a contemporary way.

 

Visit the Vučedol Culture Museum and learn about:

First Indo-European Vučedol house - a basket!

The oldest prehistoric cart on four wheels

The oldest Indo-European calendar

Prehistoric foundry of first serial production of metal…

 

Discover #Vučedol with us!

Working hours:

Tuesday - Sunday: 10h - 18h


Contact info:

Muzej vučedolske kulture

Vučedol 252

32000 Vukovar

Tel. +385 (0)32 373 930

E-mail: info@vučedol.hr

Web: www.vucedol.hr


OROUNDO mobilni vodič

Upoznajte Vukovar kao nikada do sada koristeći modernu beacon tehnologiju. Jednostavnom instalacijom na Vašem smartphone-u istražite kulturno-povijesnu baštinu grada Vukovara. Sadržaj su trenutno dostupni na hrvatskom i engleskom te će se isti pokazati na jeziku ovisno o postavkama na Vašem smartphone-u.


Aplikacija dopušta da na interkativan način upoznate kulturno-povijesnu baštinu Vukovara za koja smo pripremili textualni, vizualni i audio sadržaj te gps lokaciju. Uživajte u upoznavaju Vukovara sa Oroundo - multimedijalnim vodičem.

OROUNDO mobile multimedia guide

Discover  Vukovar as never before, using modern beacon technology. With easy installation on your smartphone, you can explore the cultural and historical heritage of the city of Vukovar.

Content is currently available in the Croatian and English language and depending on your smartphone settings it will be shown as such.

The application allows you to interactively get to know the cultural and historical heritage of Vukovar, for which we prepared text, visual, audio content as well as GPS location.

Enjoy discovering Vukovar with Oroundo - mobile multimedia guide.


Oroundo aplikaciju skinite ovdje / Download Your Oroundo app here:

Cijena VuseumPass ulaznice za dva muzeja + Oroundo multimedijalni vodič - 60 kn
Price for VuseumPass ticket for two museums + Oroundo multimedia guide - 60 kn