Hrvatski        English        Deutch


Vukovar - Grad muzeja / Vukovar - City of Musuems

Vukovar je oduvijek bio poznat po svojoj bogatoj povijesti, tradiciji i kulturi. Tragom toga, u Vukovaru danas postoje 2 moderna muzeja - Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture. Oba muzeja posjetiteljima nude pregršt zanimljivosti, znanja i zabave. Dođite i uvjerite se!


Vukovar is known for its history, tradition and culture. As a result, today's Vukovar is a home for 2 modern museums - Vukovar Municipality Museum and Vučedol Culture Museum. Both museums are very attractive and offer interesting facts, data and useful information, wrapped in a fun and amusing way. 

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR


Osnovan je 1948. godine donacijom rimskog novca, namještaja, oružja i umjetničkih slika koje je svom gradu poklonio dr. Antun Bauer. Muzej je s radom započeo u Zgradi diližansne pošte u staroj baroknoj jezgri, a 1966. preseljen je u Dvorac Eltz.

Tijekom Domovinskog rata dvorac Eltz je pretrpio velika oštećenja, a zbirke koje su se tu čuvale također su stradale: dio je potpuno uništen, dio je nepovratno nestao, a dio je odvezen u Srbiju. Nakon dugogodišnjeg truda i diplomatskih aktivnosti Ministarstva kulture RH taj dio zbirke vraćen je u Vukovar 13. prosinca 2001. U periodu od 1991.-1997. Gradski muzej Vukovar djeluje u Muzeju Mimara u Zagrebu. Potkraj 1992. godine osnovana je zbirka pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu i tako nastaje zbirka donacija hrvatskih, a potom i europskih, umjetnika za grad Vukovar. Do danas je u toj zbirci prikupljeno više od 1400 djela suvremene hrvatske i europske umjetnosti. Ova zbirka predstavlja početak kulturne obnove Vukovara i bit će stalno izložena u obnovljenom Dvorcu Eltz uz ostale muzejske zbirke. Gradski muzej Vukovar danas djeluje u kompleksu Dvorca Eltz koji će, kad bude u cijelosti obnovljen, biti jedinstveni muzeološko-galerijski, znanstveni i multimedijalni centar u kojemu će se čuvati i prezentirati kulturna baština kao element nacionalnog identiteta i kontinuiteta života na ovom području.


Radno vrijeme:

Utorak - Nedjelja: 10h - 18h

Ponedjeljkom muzej ne radi.


Gradski muzej Vukovar

Županijska 2 (Dvorac Eltz)

32000 Vukovar

tel: 032 441 270

e-mail: gmv@muzej-vukovar.hr
www.muzej-vukovar.hr

VUKOVAR MUNICIPAL MUSEUM

It was founded in 1948 by a donation of Roman money, furniture, weapons, and paintings given to his city by Dr. Antun Bauer. The museum started in the Coach Post Building in the old baroque centre, but was moved to Castle Eltz in 1966.

During the Homeland War, Castle Eltz suffered significant damage and the collections which were kept there were also damaged: some of the exhibits were completely destroyed, some have disappeared and cannot be recovered, and some of them were taken to Serbia. After years of effort and diplomatic activity by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia that part of the collection was returned to Vukovar on December 13th, 2001. In the period from 1991 to 1997 the Vukovar City Museum was operating in the Mimara Museum in Zagreb. Near the end of 1992 a collection was founded with the name Vukovar Museum in Exile which began the creation of a collection of donations by Croatian, and soon after also European, artists for the City of Vukovar. To this day that collection has gathered over 1400 pieces of modern Croatian and European art. This collection represented the beginning of the cultural restoration of Vukovar and it is displayed at the restored Castle Eltz today, along with other museum collections which are part of the permanent collection of the Museum. Now that it is renovated, the Castle Eltz complex represents a unique museum and gallery, science, and multimedia centre, which preserves and presents cultural heritage as an element of national identity and the continuity of life in this area.

Working hours:

Tuesday - Sunday: 10 - 16 hours

Monday: closed

Contact info:

Vukovar City Museum

Županijska 2 (Eltz Palace)

32000 Vukovar

Tel: 00385 (0)32 441 270

e-mail: gmv@gradski-muzej.hr

web: www.muzej-vukovar.hr


MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE

Muzej vučedolske kulture jedinstveni je muzej u svijetu posvećen jednoj prapovijesnoj kulturnoj pojavi iz razdoblja eneolitika, 3000. – 2500. pr. Kr., koja je u svom vrhuncu zauzimala prostor današnjih trinaest europskih zemalja. Kultura je dobila naziv prema eponimnom lokalitetu Vučedol, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta Europe na kojemu se danas nalazi Muzej.

 

Za sve posjetitelje koji žele doživjeti i otkriti mističnu povijest Europe, Muzej vučedolske kulture nudi svemir otkrića i inspiracije svojom neusporedivom i neponovljivom kombinacijom položaja, arhitekture, ugodne atmosfere, te ponajviše povijesne vrijednosti prezentirane na suvremeni način.

Uz osigurano stručno vodstvo naših vodiča i interpretatora u Muzeju vučedolske kulture možete doživjeti:

Prvu pravu indoeuropsku vučedolsku kuću – košaru

Najstariju prapovijesna kola na četiri kotača

Najstariji indoeuropski kalendar utemeljen na promatranju zimskoga neba

Prapovijesnu ljevaonicu u kojoj se odvijala prva serijska proizvodnja metala

Proizvodnju prve bronce na svijetu…

 

Otkrijte #Vučedol s nama!

 

Radno vrijeme:

Utorak - Nedjelja: 10h - 18h

Ponedjeljkom muzej ne radi.

 

Muzej vučedolske kulture:

Vučedol 252

32000 Vukovar

Tel: 032 373 930

Fax: 032 373 937

E-mail: info@vucedol.hr

www.vucedol.hr

 

VUČEDOL CULTURE MUSEUM

Vučedol Culture Museum is a unique museum dedicated to a prehistoric culture in the Eneolithic period / 3000th to 2500th BC. Cr.The culture is named after the site Vučedol, located 5 km from Vukovar, one of the most important archaeological sites in Europe where Museum lies today.

 

For adults, children and families who want to experience something new, fun and interesting, Vučedol Culture Museum offers a new universe of discovery and inspiration with its unmatched and unique combination of location, architecture, pleasant atmosphere and most of all historical values presented in a contemporary way.

 

Visit the Vučedol Culture Museum and learn about:

First Indo-European Vučedol house - a basket!

The oldest prehistoric cart on four wheels

The oldest Indo-European calendar

Prehistoric foundry of first serial production of metal…

 

Discover #Vučedol with us!

Working hours:

Tuesday - Sunday: 10h - 18h


Contact info:

Muzej vučedolske kulture

Vučedol 252

32000 Vukovar

Tel. +385 (0)32 373 930

E-mail: info@vučedol.hr

Web: www.vucedol.hr


OROUNDO mobilni vodič

Upoznajte Vukovar kao nikada do sada koristeći modernu beacon tehnologiju. Jednostavnom instalacijom na Vašem smartphone-u istražite kulturno-povijesnu baštinu grada Vukovara. Sadržaj su trenutno dostupni na hrvatskom i engleskom te će se isti pokazati na jeziku ovisno o postavkama na Vašem smartphone-u.


Aplikacija dopušta da na interkativan način upoznate kulturno-povijesnu baštinu Vukovara za koja smo pripremili textualni, vizualni i audio sadržaj te gps lokaciju. Uživajte u upoznavaju Vukovara sa Oroundo - multimedijalnim vodičem.

OROUNDO mobile multimedia guide

Discover  Vukovar as never before, using modern beacon technology. With easy installation on your smartphone, you can explore the cultural and historical heritage of the city of Vukovar.

Content is currently available in the Croatian and English language and depending on your smartphone settings it will be shown as such.

The application allows you to interactively get to know the cultural and historical heritage of Vukovar, for which we prepared text, visual, audio content as well as GPS location.

Enjoy discovering Vukovar with Oroundo - mobile multimedia guide.


Oroundo aplikaciju skinite ovdje / Download Your Oroundo app here: