Hrvatski        English        Deutch
Rodna kuća Lavoslava Ružičke

Prvi hrvatski nobelovac Lavoslav Ružička rodio se u obrtničkoj obitelji u Vukovaru 13. rujna 1887. godine. Od svoje četvrte godine živio je u Osijeku gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Potom se upisao na Tehničku visoku školu u Karlsruhe-u Za nepune četiri godine,1910., završava studij kemije i doktorsku disertaciju iz organske kemije. Posebno se bavio prirodnim spojevima, osobito fiziološki aktivnim i mirisnim tvarima. Godine 1939. dobiva Nobelovu nagradu za kemiju. Godine 1940. Ružička je izabran za počasnog člana JAZU i počasnog doktora Hrvatskog sveučilišta. Iste godine proglašen je i počasnim građaninom Vukovara. Ružička je sa suradnicima do 1960. godine objavio 580 znanstvenih radova. Umro je u Zürichu u 90. godini života, 26. rujna 1976.