Hrvatski        English        Deutch
Vodotoranj

Vukovarski Vodotoranj, visok 50 m i obujma 2200 prostornih metara vode, izgrađen je potkraj šezdesetih godina u tadašnjem gradskom perivoju i izletištu tzv. "Najpar-bašči", na ulazu u vukovarsko naselje Mitnicu. Prema zapremnini i veličini bio je jedan od najvećih objekata tog tipa u Europi. Sve do rata, na vrhu Vodotornja nalazio se restoran s vidikovcem na Vukovar, Dunav i okolno srijemsko vinogorje. Tijekom srpske agresije na Vukovar, Vodotoranj bio je jedna od najčešćih meta neprijateljskog topništva koje mu je nanjelo više od šest stotina oštećenja,a danas predstavlja simbol pobjede i novog života. Objekt se neće obnavljati u izvornu funkciju nego će se konzervirati u postojećem stanju te će postati Memorijalno područje koje će podsjećati na patnje i boli koje je Vukovar proživio.