Kruzing destinacija Vukovar

Ako vam se sviđa ova objava, podijelite ju sa svojim prijateljima

INFORMACIJE O PRISTANIŠTU – PUTNIČKI TERMINAL VUKOVAR

Kontakt:

  • Lučka uprava Vukovar
  • Parobrodarska 5
  • 32000 Vukovar

TEHNIČKI PODACI:

LOKACIJA PUTNIČKOG TERMINALA: rkm 1333 + 000 desna obala rijeke Dunav

Namjena: Putničko pristanište

Obaloutvrda: cjelovita

Vrsta obale: kosa

Vrsta pontona:plutajući pristan – čelik

Broj vezova : 1 vez

Najveći dopušteni broj brodova: 3 broda

Dužina plutajućeg pristana: 75,20 m

Maksimalna širina plutajuće pristana: 10,00 m

Dodatne usluge na terminalu: opskrba vodom i strujom, zbrinjavanje otpada

Upravljanje: Lučka uprava Vukovar

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
EDEN
e-visitor