Sakralna baština

Ako vam se sviđa ova objava, podijelite ju sa svojim prijateljima

Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova

Franjevački muzej

Vjera je duboko utkana u bit hrvatskog čovjeka. Ona je njegov smisao, utočište, snaga, uporište i nada. Ona je njemu sve.

Oduvijek je tako bilo, pa ni Vukovar tu nije iznimka. Od kada su došli na ovo područje, franjevci su bili i ostali ona konstanta, koja je uvijek za njih bila tu i nikad ih nije iznevjerila.

U vremenima teškim bili su snaga i utjeha, a u vremenima lijepim prijatelj drag s kojim su dijelili svoju radost i svoje uspjehe.

Svjedok te povezanosti i dokaz  privrženosti i duhovnosti je bogata sakralna baština na području grada Vukovara, koja se stalno nadograđuje i dopunjava novim sadržajima.

Posebno je atraktivan i dojmljiv nedavno otvoren Franjevački muzej Vukovar. On svjedoči bogatu kulturnu baštinu Vukovara i podsjeća na  stoljetni rad franjevaca u Vukovaru koji su se bavili ne samo vjerskim pitanjima nego i znanošću, kulturom i poviješću. Također, muzej ne dopušta da zaborav prekrije veliki broj osoba koje su spašavale i obnavljale kulturno blago Vukovara, a među njima posebno mjesto pripada fra Marku Kuroltu čijom je zaslugom veliki dio umjetničkog, a osobito knjiškog blaga, u prosincu 1991. godine iznesen iz Vukovara i smješten u Franjevački samostan u Zemunu, odakle je vraćen u Vukovar 2001. godine, a nakon restauriranja dostupan posjetiteljima muzeja.

Obnovom franjevačkog kompleksa s muzejom na nekoliko etaža posjetiteljima je omogućeno da se upoznaju  s riznicom  vrijednog umjetničkog blaga, galerijom slika starih majstora, knjižnicom raritetnih knjiga, a također je omogućen posjet crkvi, kripti, zvoniku i klaustru, novoj knjižnici s čitaonicom te ostalim sadržajima poput vinoteke i suvenirnice uključujući i vanjski prostor u kojem se nalazi pastoralni centar sv. Bone i šetnica s pogledom na Dunav. 

Franjevački samostan Vukovar
Samostanska 5, 32000 Vukovar
Tel: 00385 32 441 381
E-mail: muzej@franjevacki-samostan-vukovar.hr
Web: franjevacki-samostan-vukovar.hr 

Virtualni obilazak muzeja:

https://franjevacki-samostan-vukovar.hr/fmv360/

Pored crkve sv. Filipa i Jakova i Franjevačkog samostana, tu su još i sljedeće katoličke crkve:

Župa Kraljice mučenika, Ul. Vlahe Bukovca 46, 32000, Vukovar

Promo spot i pjesma

Crkva Gospe Fatimske,  Lička ul. 23A, 32000, 32010 Vukovar

Crkva sv. Josipa Radnika, župni ured: Lička ul. 23A, 32000, 32010 Vukovar

Crkva Blažene djevice Marije Pomoćnice kršćana u Sotinu

U Vukovaru djeluju brojne vjerske zajednice čiji su sakralni objekti također  prave male riznice dragocjenosti, ali i svaka od njih pruža zaštitu i tako potreban mir.

Posjetite ih!

Pravoslavne crkve:

Crkva sv. Nikolaja, Ulica Europske unije 48, 32000 Vukovar

Crkva sv. Stefana Dečanskog,  Ul. Vile Velebita 162, 32000, Vukovar

Kapela sv. Paraskeve (Petke) na Dobroj vodi, Adica ul. 1, 32000, Vukovar

Grkokatolička crkva Krista kralja, Tri ruže 33, 32000 Vukovar

Kršćanska adventistička crkva , 204. Vukovarske brigade 22, 32000 Vukovar

Evanđeoska pentekostna crkva u Hrvatskoj, Trg Drvena pijaca 2, 32000 Vukovar

Baptistička crkva Vukovar, 204. Vukovarske brigade 74, 32000 Vukovar

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
EDEN
e-visitor