Brošure

Ribolov
Skrivena blaga hrvatske unutrašnjosti – Puna inspiracije
Slavonija – Puna neispričanih priča
Three Countries – One Journey
Visit Vukovar 2020

Kuhinja najistočnije hrvatske županije, pa time i Vukovara kao njezinog sjedišta, odraz je podneblja i ljudi koji ovdje žive vjekovima, ali i utjecaja drugih naroda koji su se doseljavali, njihovih kultura, navika i običaja kao nigdje u Hrvatskoj. Kako je Vukovar grad u zagrljaju Slavonije i Srijema, tako i kuhinja ovog  kraja ima neke samo svoje osobitosti i karakteristike obaju područja.

Neke od recepata tih kuhinja pronađite u našim razglednicama:

VUKOVAR NA STOLU
Vukovarski nokturno
Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
EDEN
e-visitor