Hrvatski        English        Deutch


Vukovarsko-srijemska županija na starim kartama i planovima

Vukovarsko-srijemska županija na starim kartama i planovima

Državni arhiv u Vukovaru priređuje arhivsku izložbu "Vukovarsko-srijemska županija na starim kartama i planovima" autorice mr. sc. Mirjane Jurić, više arhivistice Hrvatskog državnog arhiva, 05. 11. u 18,00 sati u Hrvatskome domu u Vukovaru.

 

Izložba na primjeru starih karata donosi pregled razvoja topografije i katastra na našim područjima, i na vizualno dojmljiv način približava građanima svijet starih karata naše Županije kao dijela naše zavičajne prošlosti. Izložba obuhvaća ukupno 35 plakata na kojima se nalaze karte Vukovarskoga vlastelinstva, planovi i nacrti šireg područja VSŽ, u vremenskome rasponu od kraja srednjeg vijeka do sredine 19. stoljeća.

 

Izložba se realizira u okviru DANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE.