Hrvatski        English        Deutch


Nominacija Gradskog muzeja Vukovar za nagradu Europskog muzeja 2016. godine - EMYA 2016

U Gradskom muzeju Vukovar održana je press konferencija na kojoj je prezentirana nominacija Gradskog muzeja Vukovar za nagradu EUROPSKI MUZEJ 2016. GODINE – EMYA 2016. (European Museum of the Year Award). 

Nominaciju i njezino značenje za Gradski muzej i grad Vukovar prezentirali su Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara i Ružica Marić, ravnateljica muzeja.

Nagrada je ustanovljena 1977. godine osnivanjem Europskog muzejskog foruma koji već 39 godina vrši izbor najboljeg muzeja prema jasno utvrđenim kriterijima.

Prema procjeni sudaca stručne komisije EMF-a Gradski muzej Vukovar ušao je u izbor 49 muzeja Europe iz 24 europske zemlje koliko ih je nominirano za izbor najboljega muzeja u 2016. godini.

Kako Gradski muzej Vukovar ove godine obilježava 70 godina od svog osnivanja nominacija za Europski muzej 2016. godine još je jedna potvrda svih napora koji su tijekom ovog dugog vremenskog razdoblja od osnivanja i razvoja muzeja, ratnih razaranja i progonstva, povratka i obnove ulagani u prezentaciju vrijednosti kulturne baštine Vukovara.

Nominacija za ovu prestižnu nagradu koja se još naziva i muzejski oskar ima izuzetnu važnost za međunarodnu promociju i umrežavanje Gradskog muzeja Vukovar u ovu prestižnu europsku muzejsku zajednicu.

Gradski muzej ulazi u zajednički katalog u kojemu će biti predstavljeni svih 49 nominiranih muzeja, a razmjenom međusobnih kontakata otvara se niz mogućnosti daljnjih aktivnosti na zajedničkoj promociji europske kulturne baštine.

Ova nominacija daje snažan poticaj i svim dosadašnjim nastojanjima Grada Vukovara da se obnovljena kulturna baština Vukovara približi potencijalnim posjetiteljima iz hrvatskog i europskog prostora kako bi grad Vukovar bio percipiran kao grad bogate kulturne prošlosti, simbol stradanja i simbol mira, ali i Grad koji ulaže sve napore kako bi Vukovar bio grad budućnosti, grad poželjan za život.

Završne prezentacije svih muzeja održat će se u mjestu Tolosa, a svečanost proglašenja pobjednika u San Sebastianu u Španjolskoj u vremenu od 6. – 9. travnja 2016. godine.

Stalni postav Gradskog muzeja Vukovar otvoren je 23. siječnja 2014. godine na gotovo 3000 m2 u sklopu cjelovite obnove kompleksa Dvorca Eltz kao dijela jedinstvenog projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, kojeg je pod nazivom“ Obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“, provodilo Ministarstvo kulture RH.