Hrvatski        English        Deutch


Doček putnika s turističkog kruzera

Upravni odjela za kulturu i turizam skupa sa Turističkom zajednicom Grada Vukovara organizirao je doček putnika s turističkog kruzera. Prvi je to kruzer, ove godine, s kojeg putnici silaze u Vukovar. Na štandovima, postavljenima za tu prigodu, turistima su bili ponuđeni lokalni proizvodi, eno - gastronomska ponuda (vino, rakija, suhomesnati proizvodi, langošice), a za veselu su se atmosferu pobrinuli tamburaši. Navedeni kruzer pristigao je iz Mađarske, a ove se godine očekuje sveukupno 186 kruzera.

„U 2016. godini pristigao je 221 kruzer, od toga najviše, čak 50%, čine Amerikanci i oko 30% Nijemci. Manji je broj najavljenih kruzera u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu iz razloga što je jedan brodar otkazao za cijelu Hrvatsku," objasnila je pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Marina Sekulić naglašavajući kako Grad Vukovar radi na promicanju turističke ponude, posebice nautičkog turizma, na svjetskim sajmovima nautičkog turizma. 

Kruzing je jedan od značajnijih segmenata nautičkog turizma, a riječ je o turističkom putovanju brodom u trajanju od više dana prema određenom itineraru. U slučaju riječnog kruzinga, riječ je o višednevnom putovanju na posebno građenim putničkim brodovima prilagođenim za plovidbu rijekama u cilju odmora, razonode i/ili kulturnog uzdizanja. U tome smislu, riječni kruzing, kao i onaj morski, podrazumijeva pristajanje u više destinacija/luka te razgledavanje lokalnih atrakcija.

U Vukovaru turisti imaju priliku vidjeti baroknu jezgru grada, Muzej grada Vukovara te Muzej vučedolske kulture za koji je Grad Vukovar omogućio fakultativni obilazak za zainteresirane turiste.

„Kruzeri u Vukovar pristižu od 2001. godine tako da već dugi niz godina sustavno radimo na pojačavanju turističke ponude kojom bismo privukli turiste na duži boravak u našem gradu. Dakako, tome bi svakako pomoglo ostvarivanje mogućnosti plaćanja u eurima jer turistima mijenjanje novaca predstavlja problem", naglasila je direktorica Turističke zajednice Grada Vukovara Jasna Babić.