Visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

  •  
  •  
  •  

Na 10. Sjednici Sabora koja se održala 21.studenoga 2018. godine izglasan je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine, te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona.

 

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara održanoj 29. siječnja 2019. godine, vijećnici su većinom glasova donijeli Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Odlučeno je kako će godišnji paušal poreza na dohodak za iznajmljivače u privatnom sektoru koji se nalaze u A turističkom razredu ostati 300,00 kuna, a u D turističkom razredu 150,00 kuna.

 

Na području grada Vukovara u 2018. godini bilo je 16 iznajmljivača u privatnom sektoru s ukupno 118 kreveta.

 

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije