Advent u Vukovaru 2022. – II. Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i zakup javne površine.

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
EDEN
e-visitor