Poziv za uključenje u projekt Integralno upravljanje kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Turistička zajednica grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem. Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Dunav i Srijem koji su Sporazumom o sufinanciranju prihvatili TZ grada Vukovara, Grad Ilok i TZ općine Nijemci.

Projekt IQM Destination Dunav i Srijem ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Dunav i Srijem kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost.  

Pozivamo sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području destinacije Dunav i Srijem da se prijave na sudjelovanje u projektu.

Više pojedinosti o projektu i Javnom pozivu saznajte u nastavku:

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije
EDEN
e-visitor