REGIONALNI CENTAR MOBILNOSTI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Projektom Transdanube.Pearls – Mreža za održivu mobilnost Vukovara koji provodi Grad Vukovar, Turistička zajednica grada Vukovara poprimila je status Regionalnog centra mobilnosti.

U sklopu projekta, opremljeni su prostori Turističke zajednice, a uspostavljeni Centar će imati funkciju pružanja svih informacija o mogućnostima putovanja održivim sredstvima mobilnosti (autobus, vlak, bicikl, e-brod) u užem i širem području grada Vukovara.

Kroz ovaj projekt, u 9 podunavskih zemalja, biti će uspostavljena mreža od 10-ak bisera, tj. turističkih lokacija uzduž Dunava, a grad Vukovar biti će jedan od njih. Svaki od „bisera” biti će predstavljen javnosti i aktivno će sudjelovati u mreži koja promovira turistička putovanja održivim sredstvima mobilnosti, čime će pridonijeti svojoj prepoznatljivosti i atraktivnosti na tržištu Zapadne Europe kao specifična turistička destinacija na Dunavu.

U projektu sudjeluje 15 projektnih partnera iz 9 država. Vodeći partner je Austrijska agencija za okoliš, a projekt se financira kroz Interreg Program transnacionalne suradnje Dunav.

Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine te traje do 30. lipnja 2019. godine. Kroz njega je financirana kupovina bicikala koji će se moći iznajmljivati turistima, a provodi se i pilot projekt – nova usluga prijevoza bicikla na nosačima za bicikle – na autobusnoj liniji Vukovar – Osijek – Vukovar, u suradnji sa Čazmatrans Vukovar d.o.o., a vrijednost projekta za Grad Vukovar iznosi 128.434,00 eura od čega 85% sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije