Pandemija COVID 19 – Upute i preporuke

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nastavno na trenutnu situaciju uslijed pandemije COVID 19 kao i najave o postepenom otvaranju trgovačkih, ugostiteljskih i kulturnih objekata, u nastavku je link na web stranicu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo putem kojeg možete saznati više o uputama za ugostiteljske objekte te preporuke za pružatelje smještaja.

Ovu priliku koristimo kako bi podsjetili da je Gradsko vijeće Grada Vukovara na svojoj 29. sjednici Odlukom o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa, točkom IX., oslobodio plaćanja obveza paušalnog poreza djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za 2020. godinu u gradu Vukovaru.

Hrvatska turistička zajednica
Ministarstvo turizma RH
Grad Vukovar
VURA
Hrvatska gospodarska komora
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije